Naša industrija

Naš tim čine ljudi pažljivo birani po znanju, sposobnostima i profesionalizmu.

Meni

[wpb_childpages]

Licence, saglasnosti i dozvole

Asfaltna baza

Asfalt se smatra jednim od najotpornijih i najizdržljivih građevinskih materijala, a njegov rok trajanje je zapravo neograničen. Predstavlja mješavinu mineralnih materija i bitumena kao vezivnog sredstva. S obzirom na to da posjeduje promjenljivost vrste i količine komponenti stvara se mogućnost za proizvodnju asfalta različitih osobina koji se može prilagoditi posebnim potrebama.

Asfaltne mješavine se po principu slaganja mogu podijeliti na dvije grupe, a to su vrući i hladni postupak. Dok mješavine koje se pripremaju na licu mjesta dijele na površinske obrade, makadam, mikroasfalte, mješavine za krpljenje udarnih rupa i bitumenski mulj. Kada je u pitanju izgradnja saobraćajnica koristi se neki od pomenutih postupaka što zavisi od stepena opterećenja koje taj put treba podnijeti.

Priprema smješe se koristi pomoću viskoznog bitumena, a mješavinu je poželjno koristiti odmah nakon pripreme. Do danas najveću zastupljenost ima vrući postupak i on se još uvijek aktivno primjenjuje. Njegova instalacija se izvodi na veoma visokoj temperaturi i to od 140 – 170 Celzijusa.

Asfaltna baza

Međutim, prije nego li se započne bilo kakav rad, potrebno je odraditi laboratorijsko ispitivanje, odnosno kontrolu kvaliteta asfaltne mješavine.

Prilikom transfera asfaltna masa se jedino može transportovati u sanducima koji su prethodno očiščeni i premazani rastvorom silikonske emulzije. Veoma je bitno znati, da u njenoj blizini je strogo zabranjena upotreba nafte i naftnih derivata. Prilikom trasporta masu je potrebno prekrivati.

Galerija