Partneri

Od osnivanja do danas Privredno društvo Carinvest d.o.o. saradjuje sa nizom gradjevinskih kompanija koje svoju djelatnost obavljaju na ovom dijelu crnogorskog primorja, medju kojima izdvajamo:

 • Vodacom D.O.O. Tivat;
 • Akcionarsko društvo MPP „Jedinstvo“ Sevojno, D.S.D. Podgorica;
 • Alpine Bau GmbH Austria D.S.D. Podgorica;
 • YU Briv D.O.O. Kotor;
 • Fablive D.O.O. Podgorica;
 • Adriainvest D.O.O. Budva;
 • Tradeunique D.O.O. Budva;
 • Franeta Gradnja D.O.O. Budva;
 • Braća Magud-Grbalj D.O.O. Kotor;
 • Bigović D.O.O. Budva;
 • Obro D.O.O. Kotor;
 • Drvomont D.O.O. Kotor;
 • SIMD-gradnja D.O.O. Budva;
 • Stango D.O.O. Budva;
 • Krulex D.O.O. Kotor;
 • MN Gradnja D.O.O. Budva;
 • Communis D.O.O. Budva;
 • LD Gradnja D.O.O. Nikšić;
 • Bomex D.O.O. Budva;
 • Elmos D.O.O: Budva;
 • Falanga D.O.O. Podgorica
 • Konel Monte D.O.O. Herceg Novi;
 • Grupa 219 D.O.O. Podgorica;
 • Brent D.O.O. Herceg Novi;
 • Monterramontenegro D.O.O. Budva;
 • Gugicommerce D.O.O. Budva;
 • Samcommerce D.O.O. Tivat;
 • Mediteran Company D.O.O. Budva i dr.