Carinvest

O nama

CARINVEST D.O.O. Kotor je privredno društvo osnovano početkom 2002. godine, kao porodična firma porodice Carević iz Lastve Grbaljske. Nekoliko generacija porodice Carević se bavi gradjevinskom djelatnošću, prvenstveno realizacijom zemljanih radova I proizvodnjom kamena i kreča, po čemu je odavno poznata na ovom području.

 

Firma posluje kao jednočlano privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, u 100% privatnom vlasništvu. Osnivač i izvršni direktor privrednog društva je Marko – Bato Carević. U Privrednom društvu je stalno uposleno 32 radnika različite profilacije (inženjeri gradjevinske, rudarske i geološke struke, jedan magistar tehničkih nauka, tehničari granevinske, elektro i mašinske struke, rukovaoci gradjevinskih mašina, vozači i dr.).

 

Privredno društvo je proizvodna firma, a osnovna djelatnost Privrednog društva je eksploatacija tehničko-granevinskog kamena, proizvodnja i distribucija frakcionisanih agregata kamena za beton i asfalt, lomljenog kamena za nasipanje, kamena za zidanje, prirodnog i sijanog tampona različite granulacije. Proizvodnja agregata kamena se odvija na vlastitom kamenolomu lociranom u selu Kimovice, na oko 10 km od Budve. Kapacitet proizvodnje agregata kamena na stabilnom postrojenju iznosi oko 200 t/h.

 

Pored proizvodnje frakcionisanih agregata kamena Privredno društvo vrši I proizvodnju betona i betonske galanterije i elemenata, na vlastitoj fabrici za proizvodnju betona u Lastvi Grbaljskoj. Fabrika za proizvodnju betona i betonske galanterije se sastoji od dva zasebna pogona, ukupnog kapaciteta 100 m3 gotovog betona na čas.