Djelatnost

Osim navedenog, djelatnosti firme su i:

  • izvodjenje zemljanih radova u gradjevinarstvu (izrada iskopa sa odvozom i deponovanjem materijala) za potrebe izgradnje različitih objekata,
  • Zamjena tla i tamponiranje sa valjanjem-stabilizacijom do potrebne nosivosti,
  • Rušenje objekata uz upotrebu savremenih specijalnih alata, odvoz i deponovanje šuta,
  • Usluge pretovara i prevoz različitih vrsta tereta kamionima kiperima i šleperima,
  • Prevoz vode i dr.

Pored savremene gradjevinsko-rudarske mehanizacije (bageri – rovokopači gusjeničari i točkaši: CAT 330, CAT 345, Volvo EW180C, Volvo EC360B i dr., utovarači različitog kapaciteta (Volvo L-25, L-30, L-60, L-120E, L-120F, buldozeri - CAT D8K, samohodna bušilica Atlascopco ROC 748 HC, kombinirka CAT, kompresori Atlascopco, valjci pegla-pegla i guma-pegla), naše Privredno društvo raspolaže raznovrsnim voznim parkom sa specijalnim vozilima za prevoz različitih vrsta tereta (kamioni kiperi i šleperi, mikseri, mikser-pumpa, pumpe za beton dohvata do 37 m, cisterna za prevoz cementa, cisterna za prevoz vode, damperi nosivosti 30 i 40 t, niskonoseće prikolice i dr).

Posjedujemo savremeno mobilno drobilično postrojenje GIPOKOMBI RC 130C, kapaciteta 450 t/h, koje je opremljeno permanentnim magnetom sa trakom za izdvajanje metala. Ovakvo drobilično postrojenje, osim za proizvodnju agregata i kamena, služi i za reciklažu materijala pri rušenju objekata.

Privredno društvo je registrovano i posjeduje licencu za izvodjenje rudarskih radova, licencu za izvodjenje gradjevinskih radova na objektima visokogradnje, izgradnji objekata u oblasti saobraćaja i hidrotehnike, kao i licencu, odnosno odobrenje za izvoženje minerskih djelatnosti.

Nosioci smo koncesionog prava za eksploataciju tehničko-gradjevinskog kamena na ležištu „Platac“. Obrada stijenske mase, odnosno drobljenje, mljevenje i klasiranje kamena vrši se upotrebom savremenih drobilica, mlinova-čekićara i troetažnih vibro-sita.

Naročitu pažnju poklanjamo kvalitetu naših proizvoda i usluga. Svi naši proizvodi posjeduju certifikate o usaglašenosti, kojima potvrdjujemo ispunjenje svih kriterijuma za ocjenu usaglašenosti definisanih važećim standardima za proizvodnju betona i asfalta.

Permanentnu kontrolu kvaliteta naših proizvoda i sertifikaciju vrše renomirane ustanove iz Crne Gore i Srbije: Zavod za gradjevinske materijale, geotehniku i hemijske analize A.D. Nikšić i Institut IMS A.D. Beograd.

U dosadašnjem poslovanju naročito bismo istakli kavalitet u pogledu isporuke specijalnih vrsta hidrotehničkih betona. Naš angažman na projektima kompanija VODACOM, WTE i ALPINE, koji se tiču sanacije postojeće i izgradnju nove kanalizavione mreže na crnogorskom primorju, sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Želimo istaći da smo kao saradnici na predmetnim projektima dobili niz pohvala kako od investitora i izvodjača radova, tako i od predstavnika stručnog nadzora.